Ξεκινάμε σύντομα!

Αργώ είναι το ταξίδι των Αργοναυτών και της Μήδειας. Το ταξίδι του θιάσου. Αργώ είναι η αινιγματική φωνή του φθεγγόμενου ξύλου. Αργώ είναι το μυστικό, πως η Μήδεια, η γυναίκα, η μάγισσα, η βάρβαρη, είναι προσωπείο της ψυχής μας.