2013 Ποίηση & Μουσική

2013_05_01_25_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑΜΙΑ

2013_05_01_27_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2013_05_01_28_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2013_05_02_40_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΟΗΘΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

2013_05_10_41_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΗΛ ΠΙΑΝΟΥ

2013_05_10_42_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ

2013_05_10_48_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2013_05_10_49_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΧΟΛΗΠΤΗ

2013_05_10_50_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

2013_09_3_57_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ 12 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

2013_09_05_70_ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2013_10_01_80_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

2013_11_01_95_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 

 

2014 Ποίηση & Μουσική

2014_04_01_96_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ-ΑΝΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2014_06_12_115_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ

2014_06_12_116_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦ ΥΛΙΚΟ

2014_10_05_138_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2014_10_08_139_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2014_10_08_150_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟY

2014_10_13_157_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

2014_10_13_158_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΑΔ ΣΠΟΤ

2014_05_01_34_ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑΜΙΑ ΑΝΥΛΙΚΟ

2014_10_13_159_ΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧ ΕΞΟΠΛΣΙΣΜΟΥ

 

2013 Δράσεις Προβολής του Σύγχρονου Πολιτισμού

2013_05_01_22_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2013_05_01_23_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

2013_05_01_24_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2013_05_02_38_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ

2013_05_02_39_ΔΡΑΣΕΙΣ_ΠΡΟΒΟΛΗΣ_ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ_ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2013_05_10_43_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

2013_05_10_44_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ

2013_05_10_45_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2013_05_10_46_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

2013_05_10_47_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ

2013_06_01_51_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ

2013_06_10_52_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑΜΙΑ

2013_06_10_53_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ

2013_06_10_54_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

2013_10_06_86_ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΗΧΟΛΗΠΤΗ